Zaproszeni wykładowcy

 

 • prof. Marta Z. Cieplak (Instytut Fizyki PAN)
 • dr Zbigniew Bukowski (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN)
 • prof. Tomasz Dietl (International Research Centre MagTop)
 • prof. Tadeusz Domański (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • prof. Bartłomiej Głowacki (Cambridge University, UK)
 • dr hab. Jan Jaroszyński (National High Magnetic Field Laboratory, USA)
 • prof. Grzegorz Jung (Uniwersytet Ben Guriona, Bersheva, IF PAN)
 • dr Anna Kario (Karlsruhe Institute of Technology, Niemcy)
 • prof. Dariusz Kaczorowski (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN)
 • prof. Adam Kamiński (Ames National Laboratory, USA)
 • prof. Marcin Konczykowski (École Polytechnique, Francja)
 • prof. Maciej Maśka (Uniwersytet Śląski)
 • dr hab. Marcin Matusiak (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN)
 • prof. Roman Micnas (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • prof. Roman Puźniak (Instytut Fizyki PAN)
 • prof. Krzysztof Rogacki (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN)
 • dr Damian Rybicki (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • prof. Józef Spałek (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. Andrzej Ślebarski (Uniwersytet Śląski)
 • mgr Lan Maria Tran (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN)
 • dr Bartłomiej Wiendlocha (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • dr hab. Piotr Wiśniewski (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN)
 • dr hab. Wiesław Woch (Akademia Górniczo-Hutnicza)