XVIII Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa

 

Niekonwencjonalne nadprzewodnictwo i silnie skorelowane układy elektronowe

  • Nadprzewodnictwo: zjawiska, mechanizmy, nowe materiały, zastosowania
  • Nadprzewodzące układy nanorozmiarowe i niskowymiarowe
  • Współistnienie nadprzewodnictwa i magnetyzmu, efekty bliskości
  • Układy z silnie skorelowanymi elektronami: ciężkie fermiony, fluktuacje spinowe, fluktuacje ładunkowe
  • Kwantowe przejścia fazowe, kwantowe zjawiska krytyczne
  • Izolatory i semimetale topologiczne

 

Komitet naukowy:

M. Z. Cieplak (IF, Warszawa)
R. Micnas (UAM, Poznań)
K. Rogacki (INTiBS, Wrocław) 
J. Spałek (UJ, Kraków)
A. Szytuła (UJ, Kraków)
A. Ślebarski (UŚ, Katowice)
K. I. Wysokiński (UMCS, Lublin)

 

Komitet organizacyjny:

M. Gazda
K. Górnicka
T. Klimczuk – przewodniczący
K. K. Kolincio
A. Mielewczyk-Gryń
L. Namysł
M. Roman
Z. Sobczak
J. Strychalska-Nowak
M. J. Winiarski

Komitet programowy:

T. Domański (UMCS, Lublin)
D. Kaczorowski (INTiBS, Wrocław)
T. Klimczuk (PG, Gdańsk)
A. Kołodziejczyk (AGH, Kraków)
T. Kopeć (INTiBS, Wrocław)
M. Maśka (UŚ, Katowice)
M. Mierzejewski (UŚ, Katowice)
A. Oleś (UJ, Kraków)
R. Puźniak (IF, Warszawa)
S. Robaszkiewicz (UAM, Poznań)
W. Sadowski (PG, Gdańsk) - przewodniczący
A. Zaleski (INTiBS, Wrocław)